Subvencions en el marc del programa “Aparadors Vius”

Subvencions en el marc del programa “Aparadors Vius”

L’Ajuntament de Barcelona impulsa aquestes subvencions amb la finalitat de millorar l’atractivitat exterior del comerç i, en conseqüència, la dels carrers comercials, a partir del canvi de persianes exteriors anomenades cegues per persianes que possibilitin veure l’interior de la botiga amb la persiana baixada, com ara persianes perforades, de malla o qualsevol altre tipus de persiana que faciliti la visió de l’aparador i de l’activitat comercial.

La despesa d’inversió o manteniment per a la qual se sol·licita la subvenció s’hauran d’haver efectuat en el termini comprès entre el dia 1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Juntament amb els documents de sol·licitud cal aportar:

  • Factura o factures en el cas que ja s’hagi executat la despesa dins del període d’elegibilitat de la convocatòria.
  • Pressupost o pressupostos de la despesa prevista corresponent al canvi de persiana per a l’establiment comercial per al qual se sol·licita la subvenció en el cas que encara no s’hagi executat la despesa; així com fotografies de la persiana en què es vegi el rètol de la botiga i, sempre que sigui possible, el número del carrer.

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de maig al 30 de setembre de 2022 (ambdós inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no s’admetrà a tràmit. Per concórrer en aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Presentació de justificacions de despesa: el termini acaba el 31 de març de 2023.