SUBVENCIONS PER OBERTURES I REFORMES DE COMERÇOS I PER A L’EMPRESA ARTESANA: CONVOCATÒRIA OBERTA EL 22 DE JUNY DE 2023

SUBVENCIONS PER OBERTURES I REFORMES DE COMERÇOS I PER A L’EMPRESA ARTESANA: CONVOCATÒRIA OBERTA EL 22 DE JUNY DE 2023

El 19 de juny el CCAM ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

 

EMPRESES DE COMERÇ I SERVEIS DE REPARACIÓ:

1. Suport a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

  • Àmbit 1. Recuperació de locals buits
  • Àmbit 2. Reforma d’establiments amb titularitat mínima els darrers 5 anys
  • Àmbit 3. Adaptació de portes (normativa estalvi energètic)

Inversió mínima: 2.000 euros
Subvenció màxima: fins el 50 % de les despeses amb un màxim de 5.000 euros
*Aquest programa es tramitarà basant-se en l’ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins l’exhauriment del pressupost.

2. Suport per als establiments emblemàtics i singulars

Qualsevol despesa d’inversió per al manteniment i millora dels establiments.
Inversió mínima: 3.000 euros
Subvenció màxima: fins el 50 % de les despeses amb un màxim de 25.000 euros

 

EMPRESES D’ARTESANIA:

  • Programa pel creixement de l’empresa artesana

Inversió mínima: 1.000 euros
Subvenció màxima: fins el 50 % de les despeses amb un màxim de 2.500 euros
Despeses subvencionables: inversions en transformació digital, anàlisi i implementació d’actuacions per a potenciar i millorar la sostenibilitat de la producció, actuacions de comercialització i promoció i consolidació de l’estructura.

  • Recordeu que estar en possessió del carnet d’artesà vigent o de mestre artesà abans de l’obertura de la convocatòria atorga 50 punts dels 100 punts dels criteris de ponderació en la valoració de la sol·licitud.

 

Els projectes hauran d’estar operatius en data 31 de desembre de 2023. Les factures hauran de correspondre a l’exercici 2023, excepte en el cas de assistència a fires on es requereixi part del pagament de la reserva de l’estand durant el darrer trimestre de l’any anterior. S’acceptaran factures de despeses realitzades des del 1/08/2022 pel canvi de portes de l’establiment per la normativa de Mesures d’estalvi i eficiència energètica.

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia 22 de juny de 2023 i acaba a les 14.00 hores del dia 19 de juliol de 2023, a excepció del programa de suport a l’obertura de comerços, a la reforma i millora d’establiments que comença a les 9.00 hores del mateix dia 22 de juny i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa.

Trobareu en el següent enllaç les bases reguladores per a la concessió dels ajuts.

Podeu plantejar els vostres dubtes i consultes enviant un correu a la Secretaria del JORGC clicant aquí: subvencions CCAM – montse.sanchez@jorgc.org