Fiscal Tag

Els terminis de presentació de liquidacions resten com a continuació els hi assenyalem: FINS EL DIA 20 DE GENER (domiciliacions fins el 13): IRPF retenció treballadors (Model 111) IRPF retenció lloguers (Model 115)   FINS EL DIA 30 DE GENER IVA Impost sobre el Valor Afegit Model 303/310...

Us adjuntem un breu recordatori del calendari fiscal i, per tant, dels terminis de presentació de liquidacions, com a servei de l'Assessoria Fiscal del JORGC.   LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL 3r TRIMESTRE DE 2022 FINS EL DIA 20 D'OCTUBRE (domiciliacions fins el 15) I.V.A. Impost sobre el Valor Afegit...