Impostos Tag

Els terminis de presentació de liquidacions resten com a continuació els hi assenyalem: FINS EL DIA 20 DE GENER (domiciliacions fins el 13): IRPF retenció treballadors (Model 111) IRPF retenció lloguers (Model 115)   FINS EL DIA 30 DE GENER IVA Impost sobre el Valor Afegit Model 303/310...