URGENT: Subvencions del CCAM PER A OBERTURES I REFORMES DE COMERÇOS A PARTIR DEL 5 D’OCTUBRE

URGENT: Subvencions del CCAM PER A OBERTURES I REFORMES DE COMERÇOS A PARTIR DEL 5 D’OCTUBRE

 

ACTUALITZACIÓ: AQUESTA CONVOCATÒRIA ES VA OBRIR EL DIA 5 D’OCTUBRE. EL DIA 6 D’OCTUBRE, NOMÉS UN DIA DESPRÉS, ES VA TANCAR PER ESGOTAMENT PRESSUPOSTARI

 

————————————-

Avui 1 d’octubre, el CCAM ha convocat ajuts per a l’obertura  de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments.

Beneficiaris: Persones autònomes que estiguin donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, empreses titulars d’establiments de comerç i serveis situats a peu de carrer.
Inversió mínima: 2.000,00 euros per a la totalitat de les despeses de les diferents actuacions subvencionables. Queden excloses les inversions que superin els 60.000 euros.
Subvenció: Fins el 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000,00 euros.

Tipologia d’actuacions:

  • Recuperació de locals buits: despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, embelliment d’aparadors, etc.).
  • Reforma d’establiments: despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis (on el sol·licitant acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

 

Criteris de valoració: S’haurà d’aconseguir una puntuació mínima de 25 punts sobre 100 perquè la sol·licitud sigui admesa.

Els projectes hauran d’estar operatius en data 31 de desembre de 2021. Les factures hauran de correspondre a l’exercici 2021.
Trobareu  en el link les bases reguladores  per a la concessió dels ajuts i la convocatòria.

Presentació sol·licituds per l’obertura o reforma d’establiments

El termini de presentació s’inicia dimarts 5 d’octubre a les 09,00 hores, i fins l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021.

Podeu plantejar els vostres dubtes enviant un correu a Secretaria JORGC fent clic aquí: subvencions CCAM – montse.sanchez@jorgc.org