Legal Tag

En aquesta notícia trobareu un resum fet per l'assessor laboralista del Col·legi, Sr. Jordi Solé, del gabinet Solé i Vazquez, dels principals canvis que introdueix la Reforma Laboral. Aquests canvis són els recollits pel "Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la...

Us adjuntem un breu recordatori del calendari fiscal i, per tant, dels terminis de presentació de liquidacions, com un servei de l’Assessoria Fiscal del JORGC.   LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL 2ON. TRIMESTRE 2021 FINS EL DIA 20 DE JULIOL (domiciliacions fins el 15) V.A. Impost sobre el Valor Afegit(Model...